Sætter du grænser for dit barn? - Er det svært?

 

I mit daglige arbejde hører jeg ofte forældre fortælle, at de har svært og er usikre ved at sætte grænser for deres sensitive barn, fordi de tror, at han/hun er for følsomt og det derfor kan skade deres barn. Det er en naturlig reaktion. Hvis man ikke sætter grænserne, kan man i stedet på den længere sigt komme til fx at

  • Overbeskytte barnet
  • Gradvist opbygge en indre irritation over at dine egne grænser gang på gang bliver overskredet.

Det kan give anledning til dilemmaer og konflikter mellem forældrene, hvis de har hver sin måde at forstå og opdrage barnet på. . Ligeledes kan det betyde at konflikter mellem de voksne og barnet.

Kender du til det?

Dit sensitive barn kan derudover kunne mærke din irritation og usikkerhed og have svært ved at forstå sammenhængen mellem det du siger/det du gør og det indtryk de selv har. Det kan gøre at han/hun kan tro at det er dem, der er forkert på den og på længere sigt få svære ved at tro på sin egne følelser.
Derfor er der flere ting, der er vigtige:

  • For at give jeres barn tryghed og forudsigelighed har han/hun brug for faste rammer og grænser.
  • At i som forældre er enige om, hvilke rammer og grænser jeres barn skal have.
  • Indarbejde dem i jeres hverdag og holde dem - til gavn for jer alle.

Syntes du dette er svært?

Jeg afholder i samarbejde med en kollega en workshop netop omkring sensitive børn og det at sætte grænser og takle konflikter:
På workshoppen vil du/I bl.a. få inspiration til redskaber om, hvordan I som forældre:

  • Forebygger og takler overstimulering.
  • Lærer at sætte grænser på en konstruktiv måde
  • Lærer at takle konflikter
  • Bliver enige om fælles rammer for jeres familie og udnytter hinandens ressourcer

Det sker d. 30/8 i Højby kl. 10-16. Læs mere her

 

 


 

 

 

Joomla templates by a4joomla